CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG

CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG

ĐỊA NGUYÊN > CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG

Nói tới độc hại bởi môi trường làm việc, người ta nghĩ ngay tới những ngành liên quan trực tiếp/gián tiếp tới hóa chất, phóng xạ… mà ít ai biết rằng, xây dựng, cầu đường trong điều kiện nóng/ẩm là những nghề được Tổ chức Lao động Thế giới xếp vào nghề nguy hiểm. Vì thế, trang bị cho đội ngũ công nhân, kỹ sư trang bị làm mát phù hợp có ý nghĩa quan trọng, góp phần đảm bảo tiến độ và an toàn trên công trường. Áo làm mát của Địa Nguyên dành cho công nhân xây dựng có thiết kế đặc biệt, phù hợp với môi trường và điều kiện làm việc ngoài trời.