Về Địa Nguyên

Về Địa Nguyên

ĐỊA NGUYÊN > Về Địa Nguyên

Công ty Địa Nguyên được thành lập 2019 dựa trên kinh nghiệm trong sản xuất da giày, may mặc và sản xuất điện tử. Công ty kết nối được mạng lưới các nhà phát triển từ trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước.

2020 – trong làn sóng tấn công lần thứ nhất của COVID-19, công ty đã hợp tác phát triển nước rửa tay khô, nano Ag dành gửi tặng các bác ở tuyến đầu chống dịch.

2021 – Địa Nguyên tiếp tục tham gia tích cực vào chiến dịch quốc gia chống lại địa dịch do COVIS-19 gây ra. Sản phẩm áo hạ nhiệt dựa trên công nghệ ACG (áo hạ nhiệt ACG) được ra đời từ đó. Trong thời gian từ 27/6 đến 16/7/2021 đã có trên 2000 nhân viên y tế ở khắp 30 tỉnh thành sử dụng.

Không thỏa mãn với kết quả hiện tại, đội ngũ phát triển sản phẩm của Địa Nguyên đang tập trung vào một số loại sản phẩm khác nhau phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.