Dự án ACG

ĐỊA NGUYÊN > Dự án ACG

Dự án ACG vì cộng đồng được bắt đầu từ 29/5/2021 đến 27/6/2021. Xuất phát điểm là những nhu cầu bức thiết của đội ngũ Bác sỹ, Điều dưỡng, tình nguyện viên tham gia trực tiếp vào các hoạt động lấy sinh phẩm, điều trị cho bệnh nhân COVID.