Hello There

We Are forester

868

Satisfied Clients

385

Finished Projects

9662

Hours of Work

16

Winning Awards

Our Team

The Crew

Vũ Hoàng Chung

Vũ Hoàng Chung

Phụ trách sản xuất

Ông Vũ Hoàng Chung tốt nghiệp trường ĐH Kinh tế Quốc dân, có gần 30 kinh nghiệm trong sản xuất da giầy, vật tư ngành may. Chịu trách nhiệm sản xuất và phân phối sản phẩm áo hạ nhiệt.

Lê Bình Dương

Lê Bình Dương

Thiết kế, Đo lường

ThS. Lê Bình Dương phụ trách khâu thiết kế, đo lường và đánh giá sản phẩm. Kết hợp với đối tác Y khoa và sản xuất để cải tiến sản phẩm.

Vũ Hoàng Chung

Vũ Hoàng Chung

Phụ trách sản xuất

Ông Vũ Hoàng Chung tốt nghiệp trường ĐH Kinh tế Quốc dân, có gần 30 kinh nghiệm trong sản xuất da giầy, vật tư ngành may. Chịu trách nhiệm sản xuất và phân phối sản phẩm áo hạ nhiệt.

Ready To Collaborate?

Get In Touch